page_banner

Önümler

Giň zolakly öýjükli 2G 3G 4G LTE omni terminal antennasy

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

• Gara ýa-da ak çeýe rezin dizaýn

• Giň zolakly öýjükli antenna

• efficiencyokary öndürijilikli terminal antennasy

• Ownuk we arzan antenna


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

698MHz-2.69GHz ýygylygyndan 2G 3G 4G giň zolakda işleýän ýokary netijelilik terminaly antenna.4G signaly, adatça, bu dört dürli ýygylyk zolagy 698MHz, 800MHz, 1800MHz we 2690MHz arkaly berilýär.Bu kiçi we arzan bahaly antenna, güýçli öýjükli baglanyşygy saklamak üçin antenna talap edilmeýän programmalarda ulanylýar.

Wideband cellular 2G 3G 4G LTE omni terminal antenna (4)
Wideband cellular 2G 3G 4G LTE omni terminal antenna (5)
Wideband cellular 2G 3G 4G LTE omni terminal antenna (6)

Goýmalar

• CPE marşrutizatory

• Ulag 4G LTE Tracker

Jikme-jiklik

1. Bu 4G LTE antennasy PTFE materialyndan ýasalýar, poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, durnuklylyk, duz sepmek garşylygy we ş.m.

2. Bu antenna 90 dereje egilmäni kabul edip biler we iň oňat signal almak üçin burçy sazlap biler, bu bolsa ulanyşymyza has amatlydyr.

3. Baglaýjymyz, durnukly ulanyp boljak altyn çaýylan tehnologiýany, ýokary geçirijiligi we pes energiýa ýitgisini ulanyp, arassa mis içki ýadro birleşdirijisini SMA-J kabul edýär.

Önümiň spesifikasiýasy

Antenna görnüşi

GSM 2G / 3G / 4G LTE daşarky antenna

Model belgisi

SXW-4G-F15

Quygylyk aralygy-MGs

698MHz-2.69GHz

Gazanmak

5DBI

VSWR

.81.8

Impedans

50 Ohms

Polýarizasiýa

Çyzykly

Iň ýokary giriş güýji

50W

Ölçegleri-mm

160x13mm

Antenanyň reňki

Gara (ak hem bar)

Antenna stili

Pyçak egilmek / süýşmek

Gurnamak usuly

Baglaýjy gurnama

Baglaýjy

SMA erkek birleşdiriji (RPSMA elýeterli)

Işleýiş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 80 ℃

Saklaýyş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 85 ℃

Gabat gelýän

ROHS, CE

Sorag-jogap

Zawodmy?

Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri gözleg we önümçilik fabrigi, zawod Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Mikrotolkunly anekoik kameralary düzetmek üçin 1 million ýuandan gowrak 24 sany antenna bar, şeýle hem dartyş, yrgyldy, swing, duz sepmek, ýokary we pes temperatura we ş.m. synag enjamlary, doly awtomatiki kesmek ýaly önümçilik enjamlary bar, ýyrtyk we egriji maşyn, doly awtomatiki lehimleýji maşyn, sanjym galyplaýjy maşyn, ultrases enjamy we awtomatiki gaplaýyş enjamy.

Aksiýa barmy?Customöriteleşdirilen eltip bermek üçin näçe wagt gerek bolar?

Aksiýada az mukdarda önüm bar we ýöriteleşdirilen önümler mukdaryna görä 3-15 günüň içinde eltilip bilner.Jikme-jiklikler üçin müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Haýsy ekspress gowşuryş?

DHL / FEDEX / UPS / TNT ekspress we ş.m.

Diňe takyk agramyna we iberiş bahasyna bagly.

Bu antenna bilen haýsy birikdirijiler enjamlaşdyrylyp bilner?

Adaty SMA, BNC, TNC, N erkek we ş.m.

Özbaşdak düzüp bolarmy?

Hawa, bizde in engineenerler topary bar, olar şekil gurluşy, uzynlygy, bogunlary we müşderiniň isleglerine görä kesgitlenen ýygylyk ýaly tehniki talaplary sazlap bilýärler.

Önümleriňize kepil geçip bolarmy?

Kepillik 1 ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň