page_banner

Önümler

Göni wilka sma gödek dik GPRS GSM dört zolakly antenna

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

• GSM ýygylyk zolagy 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz

• Terminal antenna

• Uçar garaşsyz

• Göni sma erkek birleşdiriji ýa-da sag burçly sma erkek birleşdiriji

• Antenanyň uzynlygy ýöriteleşdirilen kabul edilýär

• TPEE / ABS material çydamly jaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu dipol antenna, ownuk forma faktorynda ýokary girdeji gazanan ýokary hilli antenna.Baglanyşyk, berk suw geçirmeýän PUcasing bilen göni sag burçly SMA birleşdirijisi arkaly amala aşyrylýar, göni SMA erkek birleşdirijisi we 2,5dbi girdeji bilen, 850MHz, 900MHz, 1800MHz we 1900 MGs dört zolakly GSM örtügini hödürleýär.Adatça uzakdan gözegçilik etmek üçin ulanylýan terminal antennasydyr.

Straight plug sma stubby helical GPRS GSM quadband antenna (5)
Straight plug sma stubby helical GPRS GSM quadband antenna (6)
Straight plug sma stubby helical GPRS GSM quadband antenna (7)

Jikme-jiklik

1. Ykjam ululykdaky GPRS GSM antennasy

Gümürtik dik GPRS GSM dört zolakly antenna, GSM-DCS-PCS-UMTS-CDMA-GPRS-EDGE-HSPA-da 824MHz-den 2170MHz-a çenli işleýär.Equeterlik ýerüsti tekizlige gurlansoň, ýokary girdeji we kiçi forma faktorynda durnukly netijeliligi bolan ykjam berk terminal antennasydyr.Baglanyşyk göni RP-SMA (M) birleşdiriji arkaly amala aşyrylýar.

2. TPEE / ABS material çydamly jaý

Çydamly TPEE material jaýy bilen, bu antenna telematika enjamlary, has uly antennalary ulanyp bolmaýan GSM duýduryş howpsuzlyk enjamlary üçin iň oňat GPRS / UMTS antennasydyr.

3. Birikdiriji hakda dürli wariantlar

Her GPRS GSM antennasynda simsiz enjama birikdirmek üçin SMA Erkek birleşdirijisi bar.Içerki antennalar ýaramly bolmadyk öýjükli we GSM ýygylyklaryny ulanyp, telemetriýa enjamlarynda idealdyr.FME-Aýal göni we sag burç birleşdirijisi hem bar.

Arza

• Uzakdan gözegçilik

• GSM duýduryş howpsuzlygy ulgamy

Önümiň spesifikasiýasy

Antenna görnüşi

Daşarky GPRS GSM antennasy

Model belgisi

SXW-GSM-G4

Quygylyk aralygy-MGs

824-894 / 1710-2170MHz ýa-da 890-960 / 1710-1890MHz

Zolak giňligi

70 / 180MHz

Gazanmak

2DB

VSWR

.81.8

Giriş impedansy

50 Ohm

Polýarizasiýa

Dik

Iň ýokary giriş güýji

50W

Ölçegleri-mm

50x8mm

Nusga görnüşi

Hemme taraplaýyn

Housaşaýyş jaý materiallary

TPEE / ABS

Antenna stili

Bellenen birleşdiriji

Antenna reňki

Gara ýa-da ak

Gurnamak usuly

Baglaýjy gurnama

Baglaýjy

Göni sma ýa-da sag burçly SMA birleşdirijisi

Baglaýjy material

Bürünç nikel bilen örtülen

Agramy

5g

Işleýiş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 80 ℃

Saklaýyş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 85 ℃

Gabat gelýän

ROHS, CE, ISO


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň