page_banner

Önümler

Açyk suw geçirmeýän ýokary girdeji stansiýasy WIFI süýümli aýna antenna

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

• Güýçli UV durnukly

• Süýümli aýnadan we alýuminden ýasalan

• Uçar garaşsyz

• Çydamly gurluşyk

• Daşky gurşawdaky daşky gurşaw programmalary, pilotsyz ýerler, gämiler, esasy stansiýalar, aragatnaşyk gaýtalaýjylary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Açyk açyk 2.4GHz WIFI WLAN antneni süýümli aýnadan we alýuminden ýasalýar.N erkek birleşdiriji bilen gutardy.Dikligine gurnalan bu ýapyk birleşdiriji, sapaklaryň suwuň we howanyň gurulmagynyň öňüni almaga kömek edýär. Bu hemme taraplaýyn 2.4 GGs antenna binanyň burçunda iň oňat ýerleşýän bir gat gurşawda giňeliş nokadyny üpjün edýär.Uniwersitet şäherçesindäki binalaryň arasynda LAN-lary simsiz birikdirip bilersiňiz, sebitden sebite işleýär.

Outdoor waterproof high gain base station WIFI fiberglass antenna (7)
Outdoor waterproof high gain base station WIFI fiberglass antenna (8)
Outdoor waterproof high gain base station WIFI fiberglass antenna (9)

Arza

• IEEE 802.11b we 802.11g programmalary

• WiFi we 2.4 GHz simsiz wideo ulgamlary

• Jemgyýetçilik simsiz nokady

2.4 GGs wifi süýümli aýna antenna üçin haýsy gurşaw amatly?

Kiçijik dik burç sebäpli, diňe keseligine 6-8 dereje signallary iberip bilýär.Şonuň üçin FRP antennalary ýönekeý ýerlerde simsiz örtmek, şol bir gorizontal ýerleşiş gurşawynda simsiz örtmek we şol bir keseligine ýerleşiş gurşawynda simsiz örtmek üçin giňden ulanylýar.Has ýokary pozisiýada signal diňe uzak ýere iberilip bilner, ýöne ýakyn ýerde ýa-da beýiklik tapawudy bolan bir ýer ýapylyp bilinmez.

Açyk daşky gurşaw programmalary, pilotsyz ýerler, gämiler, esasy stansiýalar, aragatnaşyk gaýtalaýjylary we ş.m.

Önümiň spesifikasiýasy

Antenna görnüşi

WIFI esasy stansiýa açyk antenna

Model belgisi

SXW-WIFI-WM4

Quygylyk aralygy (MHZ)

2400-2500MHz / 5100-5800MHz

Gazanmak

10DBI

VSWR

.81.8

Polýarizasiýa görnüşi

Çyzykly ýa-da dik

Iň ýokary giriş güýji

50W

Gurmak ýoly

Diwar ýa-da polýus üçin L-ýaý (U-Bolts)

Radiasiýa

Hemme taraplaýyn

Ningyldyrymdan goramak

DC-esasly

Antenna materialy

Süýümli aýna poslamaýan polat

Ölçegleri-mm

500mm

Windeliň tizligi (m / s)

60m / s

Radome reňk

Çal ýa-da ak, gara

Baglaýjynyň görnüşi

N aýal birleşdiriji ýa-da N erkek birleşdiriji

Giňeldiş kabeli

Elýeterli (kabeliň uzynlygy düzülip bilner)

Işleýiş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 80 ℃

Saklaýyş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 85 ℃

ROHS, CE laýyk

Hawa


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň