page_banner

habarlar

Antenna täsir edýän faktorlar

1. Işiň tebigatyna görä, antennany geçirmek we antenna almak ýaly bölünip bilner.

2. Maksada görä, ony aragatnaşyk antennalaryna, ýaýlym antennalaryna, teleýaýlym antennalaryna, radar antennalaryna we ş.m. bölmek bolar.

3. Işleýän tolkun uzynlygyna görä, ultra uzyn tolkun antennasyna, uzyn tolkun antennasyna, orta tolkun antennasyna, gysga tolkun antennasyna, ultra gysga tolkun antennasyna, mikrotolkun antennasyna we ş.m. bölünip bilner.

4. Gurluşyna we iş ýörelgesine görä, çyzykly antennalara we ýerüsti antennalara bölünip bilner.Antennany suratlandyrýan häsiýetli parametrler nagyş, gönüden-göni koeffisiýent, girdeji, giriş impedansy, radiasiýa netijeliligi, polýarizasiýa we ýygylykdyr.

Antennalary ölçeg sanyna görä iki görnüşe bölmek bolar: bir ölçegli antenalar we iki ölçegli antenalar.Bir ölçegli antenalar köp simlerden durýar.Bu simler ýa-da jübi telefonlarynda ulanylýan göni çyzyklar ýa-da kabeller ýaly käbir akylly şekiller.Öň telewizorlarda ulanylýan köne gulak gulaklary.Monopole we goşa basgançakly antenalar iň esasy iki ölçegli antenalardyr.Iki ölçegli antenalar, liste meňzeş (inedördül metal bölek), massiw (oňat tertipli iki ölçegli nagyşda bir topar bölek), şah ýaly we saçaga meňzeş görnüşleri öz içine alýar.

Esasy stansiýa antennasy tutuş aragatnaşyk ulgamynda, esasanam aragatnaşyk merkezi hökmünde aragatnaşyk stansiýasynda möhüm rol oýnaýar.Köplenç ulanylýan esasy stansiýa antennalaryna aýna süýümli demir plastmassa ýokary girdejili antenalar, dört halkaly antennalar (sekiz halkaly antennalar) we ugrukdyryjy antenalar girýär.

Aboveokardakylara görä.Antenanyň täsirine täsir edýän käbirleri bar.Daglar, agaçlar, jaýlar we ş.m. ýaly tebigy zatlar Howa hem bar, sebäbi bulutlar antennany görkezýär.Ikinjisi, antennalaryň özara gatyşmagy.Netijede, öýjükli telefon diňleri, telewizor diňleri we ýaýlym diňleri ýaly beýleki elektromagnit päsgelçilikler bar.


Iş wagty: 13-2021-nji dekabry